PCškolarac.com
Edukativna platforma zta učenike,nastavnike i roditelje
© Sva prava zadržana ARTINMEDIA 2019
Artinmedia 2019

Dobro došli

Pozdravna riječ urednika

PC školarac kao prvi i jedini multimedijalni magazin u regiji postoji već 10 godina. Uz saglasnost svih kantonalnih ministarstava obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, magazin se distribuira u svim osnovnim školama u Federaciji. Sve ove godine rasli smo zajedno sa generacijama koje su svoje prvo multimedijalno iskustvo sticali preko magazina na CD-u, čak i onda kada su kompjuteri bili manje prisutni u domovima a i internet je bio još uvijek nerazvijen u našoj zemlji. Ipak smo uspjeli da održimo korak s vremenom i da magazin PC školarac pretvorimo u on line platformu namjenjenu jednako učenicima, nastavnicima i roditeljima. Trenutno nas preko Facebook društvene mreže prati preko 5000 korisnika, najviše zbog činjenice da je PC školarac takođe vrijedan izvor informacija iz vitalnih tema koje su važne za školu i porodicu. Vjerujemo da kada se jednom pridružite toj grupi koja dijeli slične vrijednosti i nade za budućnost, da ćete ostati naš trajni član. Zato vas pozivam da nam se pridružite i zajedno sa nama podijelite iskustva koja će našoj djeci omogućiti nove vidike i bolju budućnost. Urednik digitalnog magazina: Edukator i multimedia designer Dipl.iur Miro Pandur
PCškolarac.com
© Sva prava zadržana ARTINMEDIA 2019
Artinmedia 2019

Pozdravna riječ urednika

PC školarac kao prvi i jedini multimedijalni magazin u regiji postoji već 10 godina. Uz saglasnost svih kantonalnih ministarstava obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, magazin se distribuira u svim osnovnim školama u Federaciji. Sve ove godine rasli smo zajedno sa generacijama koje su svoje prvo multimedijalno iskustvo sticali preko magazina na CD-u, čak i onda kada su kompjuteri bili manje prisutni u domovima a i internet je bio još uvijek nerazvijen u našoj zemlji. Ipak smo uspjeli da održimo korak s vremenom i da magazin PC školarac pretvorimo u on line platformu namjenjenu jednako učenicima, nastavnicima i roditeljima. Trenutno nas preko Facebook društvene mreže prati preko 5000 korisnika, najviše zbog činjenice da je PC školarac takođe vrijedan izvor informacija iz vitalnih tema koje su važne za školu i porodicu. Vjerujemo da kada se jednom pridružite toj grupi koja dijeli slične vrijednosti i nade za budućnost, da ćete ostati naš trajni član. Zato vas pozivam da nam se pridružite i zajedno sa nama podijelite iskustva koja će našoj djeci omogućiti nove vidike i bolju budućnost. Urednik digitalnog magazina: Edukator i multimedia designer Dipl.iur Miro Pandur
Edukativna platforma za učenike,nastavnike i roditelje